GibSea 105+ “APJ” – Een nieuw roer blz 4

Roer-GibSea-APJ-Montage-03
Roer-GibSea-APJ-Montage-02
Roer-GibSea-APJ-Montage-01

Uit het werkverslag van Jachtwerf van Dam: 

Na gereedkomen van het roer deze gemonteerd inclusief nieuw bronzen roerkop.

 

Nieuwe bouten gemaakt voor het onderbeslag.

 

Vulblokje van het roer ter plaatse van het onderbeslag licht vastgelijmd. 

Roer-GibSea-APJ-Montage-06

Het nieuwe roer zit eronder.

 

Duidelijk is de uitsparing voor de vulklos te zien.

Hierdoor is het nu mogelijk om het onderste lager te vervangen zonder dat het roer gedemonteerd hoeft te worden. 

Er zijn 3 man nodig om het roer te monteren. 

Het nieuwe roer is weliswaar zwaarder dan het oude, maar gaat minstens 30 jaar mee.

Na de proefvaart blijkt het uitstekend te voldoen. De roerwerking varend op de motor is duidelijk minder geworden.