Info opstappers

  

Voorwoord:

Regelmatig vaar ik met opstappers. Zeker bij meerdaagse tochten op zee waarbij één of meerdere nachten wordt doorgevaren.

Vaak kennen opstappers en schipper elkaar niet. Dat hoeft geen bezwaar te zijn als er van te voren goede afspraken gemaakt worden.

Op deze pagina vindt je wat ik van een opstapper verwacht en wat de opstapper van de schipper mag verwachten.

Kan je je hierin vinden dan ben je van harte welkom aan boord.

Categorieën:

Evenals bij de regio Uiterton van de Toerzeilers ken ik 5 verschillende categorieën opstappers.

 

Zeer ervaren zeezeiler die in staat is in geval van nood het commando over het jacht over te nemen.  Ik ga dan uit van een ruime ervaring met langere zeiltochten, inclusief nachttochten zodat men als co-schipper kan functioneren.

 

Ervaren zeezeiler die meerdere oversteken heeft gemaakt en zelfstandig wacht kan lopen, kan navigeren, ook in gebieden waar hij nog nooit is geweest. Men is hierdoor ook in staat om als co- schipper te functioneren.

 

Ervaren zeezeiler met oversteek ervaring, die dat gedaan heeft als opstapper of bemanningslid, maar geen ervaring als zelfstandige schipper heeft.

 

Ervaren kustzeiler, zonder oversteek of relevante nachtzeilervaring.

 

Ervaren zeiler, zonder zee en/of nachtzeilervaring. Wel wordt verwacht dat er wachten meegelopen kunnen worden, enige kennis van de basisnavigatie en zeilhandelingen wordt wel verwacht.

 

Alle categorieën zijn even welkom aan boord.

Het vaarplan zal worden afgestemd op de ervaring van de bemanning.

Cat 1:

 

 

Cat 2:

 

 

Cat 3:

 

 

Cat 4:

 

Cat 5:

Algemeen:

Er zijn vele redenen om op te stappen. Op zich is het niet van belang waarom iemand mee wil varen.  Het kan zijn dat men geen eigen boot heeft, of meer ervaring op wil doen enz.

 

Omdat Anny niet op zee vaart heb ik bij mijn tochten naar Engeland altijd opstappers aan boord gehad.

 

Ik verwacht van een opstapper dat hij of zij actief deel neemt aan het zeilen. Ervaring is van minder belang. Bij de indeling van de wachten wordt hier rekening mee gehouden. Zo zal een opstapper in de Categorie 5 nooit alleen in een nachtwacht ingedeeld worden.

Ik probeer wel zo veel mogelijk iedereen aan alle aspecten van het zeilen zoals navigeren, zeil zetten, wachtlopen sturen enz te laten meedoen.