Info opstappers – blz 2

  

Kennis maken:

Voor een meerdaagse tocht zullen we aan boord kennis met elkaar maken. Dit is een goede manier om elkaar en het schip te leren kennen. 

Tijdens de kennismaking zal de locatie van de afsluiters, werking van het pomptoilet, vuilwatertank, verlichting, AIS, (elektronische) navigatie, motor, gas- en water systeem uitgebreid worden doorgenomen.

Ook de zeilen en reefsysteem en de reddingmiddelen komen aan de beurt. Hierover later meer.

 

Ook zullen we een rondje zeilen om beetje een gevoel van het schip te krijgen.

Wat mee te nemen:

Ik verwacht dat elke  opstapper zijn eigen zeilkleding, reddingsvest met lifeline, laarzen, slaapzak en kussen (niet te groot) mee neemt. Mocht je onverhoopt geen reddingsvest en lifeline hebben dan kan je één van de reserve reddingvesten en lifeline lenen.

Veel opstappers nemen ook eigen navigatiemiddelen mee zoals gps, peilkompas, kijker enz mee. Prima, maar het is niet noodzakelijk, want het schip beschikt over de nodige (elektronische) navigatiemiddelen. De meest essentiële zijn minimaal dubbel aan boord.

Wat (buitenlands) kleingeld is ook handig.

Neem geen koffers mee, maar tassen, die kunnen gemakkelijker aan boord gestouwd worden.

Verzekeringen en aansprakelijkheid:

Ik ga er niet van uit dat we schade zullen varen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

 

Verzekering:

Het schip is  verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid, Casco+ en Inboedel. Het eigen risico is € 375,= per gebeurtenis.

In het uitzonderlijke geval van schade zal het eigen risico over de opvarenden worden omgeslagen. Door deel te nemen ga je hiermee akkoord.

 

Aansprakelijkheid:

De opstappers vrijwaren de schipper en/of eigenaar van het schip voor schadeaanspraken als gevolg van ongevallen, averij enz. Door deel te nemen ga je hiermee akkoord.

Kosten en scheepskas:

De directe kosten welke voor het evenement gemaakt worden over de opvarenden omgeslagen. Voor het onderhoud van het schip of navigatiemiddelen zal geen bijdrage gevraagd worden.

 

Onder de directe kosten vallen: proviand, verstookte brandstof en gas, havengelden, sluis- en bruggelden, kosten van uitsapjes, openbaar vervoer enz.

 

Aan boord is een scheepskas die door één van de opstappers beheerd wordt. Bij het begin van de tocht is deze leeg. Aan het einde van de tocht wordt de kas opgemaakte en het resterende bedrag gelijkelijk over de opvarenden uitgekeerd.